Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tiên Hiệp

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi chọn HS giỏi môn Lịch Sử lớp 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Lập
Ngày gửi: 15h:31' 06-08-2012
Dung lượng: 12.5 KB
Số lượt tải: 2364
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
LỚP 9 – TRUNG HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề)


(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)


PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM (8,0 ĐIỂM)

Câu 1: (5,0 điểm)
Nêu bối cảnh lịch sử nổ ra phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX? Trình bày những nét chung về phong trào yêu nước đó trên các mặt: mục tiêu đấu tranh, thành phần lãnh đạo, hình thức đấu tranh.

Câu 2: (3,0 điểm)
Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có điểm gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó? Tại sao người lại không đi theo con đường cứu nước của các vị tiền bối trước đó mà quyết định đi tìm con đường cứu nước mới?

PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (12,0 ĐIỂM)

Câu 1: (6,0 điểm)
Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Liên Xô và Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Nêu nhận xét về sự phát triển kinh tế và địa vị quốc tế của hai nước này.
Câu 2: (6,0 điểm)
a) Hãy nêu những hiểu biết của em về một cuộc cách mạng được xem là thắng lợi mở đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
b) Tại sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được dư luận thế giới ủng hộ? Thắng lợi này có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới?

-------------------Hết-------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2011-2012
Môn: LỊCH SỬ


Nội dung
Điểm

PHẤN I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (8,0 điểm)


Câu 1 (5,0 điểm)
* Bối cảnh lịch sử
- Phong trào yờu nước chống Phỏp do giai cấp phong kiến lónh đạo, tiờu biểu là phong trào Cần Vương đó thất bại hoàn toàn…, vỡ vậy cần cú phong trào đấu tranh theo xu hướng mới…
- Cuộc khai thỏc thuộc địa lần thứ nhất của thực dõn Phỏp ở Việt Nam làm cho xó hội phõn hoỏ sõu sắc, xuất hiện cỏc giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, tiểu tư sản, cụng nhõn). Cỏc giai cấp cú thỏi độ chớnh trị khỏc nhau nờn đó tạo điều kiện xuất hiện nhiều xu hướng cỏch mạng…
- Đầu thế kỉ XX, cỏc tư tưởng dõn chủ tư sản ở chõu Âu đó được truyền bỏ vào Việt Nam, tấm gương tự cường của Nhật Bản trở thành nước tư bản chủ nghĩa giàu mạnh đó thỳc đẩy nhiều nhà yờu nước Việt Nam muốn học tập con đường của Nhật Bản…
- Với lũng yờu nước nồng nàn và sự hiểu biết mới, những trớ thức nho học tiến bộ Việt Nam đó tiến hành cuộc vận động cứu nước theo con đường dõn chủ tư sản…

* Nờu những nột chung về phong trào yờu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX trờn cỏc mặt: mục tiờu đấu tranh, thành phần lónh đạo, hỡnh thức đấu tranh.
- Mục tiờu của phong trào vừa nhằm giải phúng dõn tộc, vừa nhằm mang lại những quyền lợi dõn chủ cho nhõn dõn.
- Thành phần lónh đạo: vẫn là những nhà nho yờu nước nhưng bắt đầu tiếp nhận tư tưởng mới: Tư tưởng tư sản (tầng lớp sĩ phu yờu nước tiến bộ).
- Cỏc hỡnh thức đấu tranh thời kỳ này cũng khỏc trước. Những hoạt động bớ mật như lập hội (...), xuất dương cầu học hay cụng khai như lập trường học, ra sỏch bỏo, diễn thuyết, biểu tỡnh, kinh doanh cụng thương nghiệp cũng phổ biến.
Tất cả những yếu tố trờn đõy đỏnh dấu một bước chuyển biến mới của phong trào yờu nước ở nước ta.
0,750,5
0,750,75

0,75

0,75


0,75

Câu 2. (3,0 điểm)
* Việc lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành có điểm gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó:
- Các sĩ phu phong kiến mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến.
- Các sĩ phu tân học trẻ tuổi mong muốn của họ giải phóng dân tộc đi theo con đường dân chủ tư sản, thiết lập
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓